Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

De auteurs

Wil Dijkstra is emeritus hoogleraar Methoden van Dataverzameling in Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde sociale psychologie en methodologie aan de Universiteit van Amsterdam, en werkte van 1973 tot 2007 bij de afdeling Methoden en Technieken van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1983 promoveerde hij op het proefschrift "Beïnvloeding van antwoorden in survey-interviews". Hij publiceerde een groot aantal artikelen en enkele boeken op het gebied van het survey-interview en begeleidde als (co)promotor een aantal promovendi op dit terrein. Daarnaast was hij (mede)verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van diverse groot- en kleinschalige survey-onderzoeken, zowel op nationaal als internationaal niveau.

 

Yfke Ongena is universitair docent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2005 aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift “Interviewer and Respondent Interaction in Survey Interviews”. In 2006 was zij postdoc aan het Survey Research and Methodology Program aan de University of Nebraska-Lincoln (VS). Van 2007 tot 2010 was zij universitair docent onderzoeksmethoden aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Zij houdt zich momenteel bezig met onderzoek naar verbale interactie in kalenderinterviews en gestandaardiseerde interviews. Daarnaast is zij hoofdonderzoeker in het door NWO gefinancierde project ‘Mixed modes in de European Social Survey’.

 

Geert Loosveldt is hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van  de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceert er data-analyse en survey methodologie. Zijn onderzoek richt zich op de evaluatie van het effect van diverse fouten die kunnen optreden bij het opzetten en uitvoeren van survey onderzoek, op de kwaliteit van de survey data. Meer in het bijzonder gaat het om het evalueren van non-responsfouten en de impact die de interviewers hebben op de geregistreerde antwoorden. Hij is lid van het ‘Central Scientific Team’ van het European Social Survey. Dit team is verantwoordelijk voor de co├Ârdinatie van het survey in de verschillende Europese landen.