Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Software voor het maken van internet enquêtes

Er zijn een groot aantal webapplicaties beschikbaar met meer of minder mogelijkheden en variërend in prijs, om een website voor een internet enquête te maken; bijvoorbeeld:

123formulier
EnqueteMaken (1)
EnqueteMaken (2)
EnquetesMaken
GoogleForms
Gratisenquete
KeySurvey
LimeSurvey
PollDaddy
Qualtrics
QuestionPro
SogoSurvey
SurveyMonkey
SurveyWriter
Survio
Thesistools
TypeForm

Hieronder bespreken we een aantal belangrijke aspecten die van belang zijn bij de keuze van eenweb applicatie. Aan het eind treft u een overzicht aan van de diverse mogelijkheden van een aantal webapplicaties.

 

Aantal vragen per pagina

Zoals omschreven in het boek is het aantal vragen per pagina een van de meest algemene keuzes in het ontwerp van de internet enquête. De vragen worden in Thesistools standaard op één pagina getoond, maar door het invoegen van nieuwe pagina’s kunnen de vragen per pagina verdeeld worden. Speciale routing kan worden ingevoerd bij meerkeuzevragen. In Qualtrics wordt de vragenlijst opgebouwd in zogenaamde blocks; de vragen binnen een block worden standaard op één pagina getoond en met een ‘volgende’ knop kan de respondent naar de volgende pagina gaan. Het is echter ook mogelijk om binnen een blok een pagina-einde in te voeren. Per vraag kan vervolgens navigatie geregeld worden via ‘Skip logic’. De vragen binnen een vragenlijst die is aangemaakt met LimeSurvey zijn georganiseerd in groepen, die complexe navigatie door de vragenlijst mogelijk maken. Vragen binnen een groep worden weergegeven op één pagina

In Thesistools is werken met een ‘volgende knop’ de enige mogelijkheid voor navigatie, in Qualtrics en LimeSurvey kan een knop voor het teruggaan in de vragenlijst worden toegevoegd. Overigens is het toevoegen van een voortgangsindicator niet mogelijk in Thesistools, maar wel in Qualtrics. Daarbij biedt Qualtrics de keuze uit weergave met of zonder tekst, maar is variabele weergave in snelheid niet mogelijk.

 

Globale lay-out

In Thesistools worden vragen standaard vet weergegeven. De lay-out is wel aan te passen, maar uitsluitend door gebruikmaking van HTML-codes, waarmee duidelijk wordt dat enige kennis van HTML wel vereist is. In Qualtrics en LimeSurvey is lay-out wel aan te passen. Het lettertype kan in deze programma’s dus worden aangepast zodat vragen vetgedrukt kunnen worden weergegeven en instructies cursief. In Thesistools is deze opmaak niet mogelijk en kan nadruk alleen aan de hand van hoofdlettergebruik.

 

Vormgeving van antwoorden

De gangbare manieren van invoeren van antwoorden (radio-button, checkbox, open invoerveld en drop-down menu) zijn aanwezig in alle drie de programma’s. In Thesistools is het echter niet mogelijk om een check-box toe te passen voor vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ook is random presentatie niet mogelijk in Thesistools, maar wel in Qualtrics en LimeSurvey

 

Interactiviteit van internet enquêtes

De mogelijkheid tot het inspelen op eerdere antwoorden of informatie uit het steekproefkader is wel aanwezig in Qualtrics (met ‘Piped text’, ‘Embedded data’) en LimeSurvey (door gebruikmaking van gegevens op een externe website) maar niet Thesistools.

 

Beveiliging

Verspreiding van de Thesistoolsvragenlijst gaat standaard via het mailen van een openbaar toegankelijke link, maar het is mogelijk om de enquête te beveiligen met een wachtwoord of met een unieke code. In het laatste geval wordt per respondent handmatig een unieke code toegevoegd (bijvoorbeeld de initialen van de persoon) aan de link die in de uitnodiging wordt verstuurd. De unieke code wordt bij de resultaten opgeslagen, zodat duidelijk is wie de enquête heeft ingevuld en hoe vaak. Herinneringen kunnen daardoor selectief verstuurd worden.

Met Qualtrics kunnen vragenlijsten op verschillende manieren verspreid worden. De meest eenvoudige (standaard optie) is de anonieme link. Deze link kan eenvoudig in e-mailbericht of op een eigen website gekopieerd worden; alle respondenten krijgen dus dezelfde link en zouden deze link ook kunnen doorsturen. Volledig anoniem is deze link niet, omdat van respondenten die de vragenlijst starten standaard het IP-adres wordt geregistreerd. Aan de hand van deze informatie is het mogelijk om bijvoorbeeld te controleren of er meerdere vragenlijsten vanaf dezelfde internetverbinding (en dus mogelijk dezelfde respondent) zijn ingevuld. Indien vanwege onderzoeksprotocollen IP-adres registratie niet wenselijk is kan deze standaard-optie worden uitgezet. Vragenlijsten kunnen echter ook beveiligd worden met een wachtwoord.

Wanneer een individuele link gewenst is, is het mogelijk om de Qualtrics-mailer te gebruiken. Elke respondent krijgt dan een unieke link die slechts eenmaal te gebruiken is, en de naam en het e-mailadres van elke respondent wordt in de database opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld een bedankmail te sturen, en respondenten die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld een herinnering te sturen. Door gebruik te maken van de panel-optie is het mogelijk om een bestaand bestand met e-mailadressen te uploaden naar Qualtrics en deze vervolgens in de mailer te gebruiken. Het is ook mogelijk om vanuit Qualtrics een QR-code te genereren, die vervolgens in een brief kan worden afgedrukt. En ten slotte is er de mogelijkheid tot het offline laten invullen van de vragenlijst via een App die respondenten op hun telefoon kunnen installeren, waardoor de vragenlijst zonder internetverbinding ingevuld kan worden. Dit kan erg handig zijn vragenlijsten die herhaaldelijk op een bepaald moment ingevuld moeten worden. Voor het installeren van de App en het uploaden van de gegevens naar de Qualtricsdatabase is uiteraard wel een internetverbinding nodig.

Verspreiding van de LimeSurvey vragenlijst kan via het mailen van een openbaar toegankelijke link, maar ook kunnen éénmalige te gebruiken links verstuurd worden of, vergelijkbaar met Qualtrics, IP-adressen kunnen geregistreerd worden.