Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Opdrachten

Op de volgende pagina's van de website zijn extra opdrachten te vinden. Deze opdrachten zijn in het algemeen iets lastiger dan de opdrachten in het boek. Het is de bedoeling dat de opdrachten goed worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van concrete vragen, een volledige beschrijving van een procedure, concrete reacties van een interviewer, enzovoorts.

 

Bij een aantal opdrachten horen fragmenten uit interviews. Het is niet toegestaan deze fragmenten te gebruiken of te verspreiden, anders dan in het kader van onderwijs, cursussen of instructies waarbij het boek 'Onderzoek doen met vragenlijsten' wordt gebruikt.