Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Opdrachten hoofdstuk 7

Opdracht 1

Hieronder tref je drie interviewfragmenten aan. Geef je commentaar op de reacties van de interviewer.

I: En wat is uw leeftijd?
R: Nou raad eens
I: Haha
R: Haha
I: ik heb, ja ik zou het niet weten, ik denk uh 58
R: Oh wat lekker, haha
I: Haha
R: 65
I: Oh, nou ja, haha
R: ja
I: Beter zo dan andersom toch?
R: Ja gelukkig hoor, ik ken het ook nooit raden
I: Nee precies
R: Ja
I: En je bent zo jong als je je voelt toch?
R: Nou vind ik ook hoor
I: Haha

Wat vind je ervan dat de interviewer de leeftijd van de respondent raadt? Had zij ook anders kunnen reageren? Hoe?


I: Kunt u het schooltype noemen van uw hoogst genoten opleiding die u heeft afgerond?
R: Haha, chauffeursopleiding
I: Chauffeursopleiding, en welk niveau is dat?
R: Uh ja dat is voor op de vrachtwagen te rijden
I: Uh maar ik bedoel is dat bijvoorbeeld... is dat op uh mbo niveau of is dat meao?
R: Ik zou het niet weten
I: U zou het niet weten
R: Nee
I: Dan vul ik in dat u het niet weet
R: Ja mag

Bij deze vraag heeft de interviewer een lijstje met diverse schooltypen beschikbaar, gerangordend naar niveau. Vind je het terecht dat de interviewer 'weet niet' invult als antwoord? Hoe had zij het anders kunnen aanpakken?


I: En de laatste vraag is: rookt u?
R: Nee
I: Nee ok
R: Niet meer
I: Hartstikke goed
R: haha

De interviewer geeft hier een oordeel over het gedrag van de respondent. Wat is je mening daarover?

 

Opdracht 2

Een veel groter aantal fragmenten is te vinden in het bestand 'Interviewfragmenten', dat je kunt downloaden door hier te klikken. Geef bij elk van deze fragmenten van welk probleem er sprake is, of de interviewer het probleem adequaat oplost of niet, en hoe de interviewer anders (beter) had kunnen reageren.

Bedenk dat in een aantal gevallen de interviewer de problemen goed oplost; zoek dus geen spijkers op laag water!
Bedenk verder dat in een aantal gevallen formeel gesproken wellicht een betere reactie van de interviewer mogelijk was, maar dat de interviewer ook rekening moet houden met de relatie met de respondent.

Voor docenten: Gezien het grote aantal fragmenten doet u er goed aan een selectie van fragmenten te maken. Sommige fragmenten lenen zich ook goed om naast de fragmenten in het boek, eerst besproken te worden alvorens deze opdracht te maken.