Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Opdrachten hoofdstuk 2

Opdracht 1

Geef voor elk van de onderzoeksvragen uit de vijf proefschriften die op pagina 14 en 15 worden besproken aan welke type informatie nodig is om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag; betreft het demografische, psychografische informatie, menselijk gedrag, houding of kennis?
Maak een aantal kopie├źn van de checklist en vul de checklist in voor deze vijf onderzoeksvragen.