Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Sollicitatieformulier interviewers

Achternaam:
Straat:
Plaats:
Voornaam:
Nummer:
Postcode:


Telefoon overdag:
E-mail adres:

avond:
mobiel:
Wat is uw geboortejaar?          Geslacht: man vrouw
Wat is uw opleidingsniveau?
Diploma behaald? ja nee
Geef hieronder kort uw interviewer ervaring weer (aantal, lengte, onderwerp, soort respondenten)

Geef hieronder kort uw computer ervaring weer
Hoeveel uur per week kunt u ongeveer besteden aan interviewen?
Overdag ongeveer uur per week         's Avonds ongeveer uur per week
Bent u in de gelegenheid om een interviewcursus in Groningen te volgen?
  dinsdag 13 oktober 2014
  woensdag 14 oktober 2014
  donderdag 15 oktober 2014
  donderdag 16 oktober 2014
Alleen invullen wanneer u niet in Mirdonheim woont: Hoeveel kilometer is de afstand van uw woonplaats tot Mirdonheim? kilometer
Kunt u over een auto beschikken? ja nee