Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Modellen hoofdstuk 5

Voorbeeld 1: kalender gebruikt in een internet-enquête

De onderstaande screendump laat een kalender zien die gebruikt is bij een internet-enquête. De tweede rij (met 0, 1, 2, etcetera) geeft de leeftijd van de respondent weer. De gekleurde balken geven bepaalde episodes weer, bijvoorbeeld de periode dat de respondent gehuwd was, of een bepaalde baan had. Indien het gehele vakje gekleurd is, geeft dat een gebeurtenis weer, bijvoorbeeld een vakantie, een huwelijk, of de geboorte van een kind. Indien de respondent de muis over een vakje of balk beweegt, wordt de betekenis daarvan getoond met behulp van een 'tooltip'.

Bron: Glasner, T., Van der Vaart, W. en Dijkstra, W. (verschijnt in 2015). Calendar instruments in retrospective web surveys. Field Methods.

 

Voorbeeld 2: kalender gebruikt in een persoonlijk interview

De screendump toont een klein gedeelte van een complexe kalender, bedoeld om alle belangrijke levensdomeinen in beeld te brengen. Bij het interview werden twee laptops gebruikt. Op een laptop vulde de interviewer de kalender op basis van de antwoorden van de respondent. Op de andere laptop kon de respondent zien hoe de kalender werd ingevuld. Voor een meer volledige weergave van de kalender kun je de figuur downloaden.

Voor meer informatie over deze kalender zie: Dijkstra, W., Smit, J. H. en Ongena, Y .P. (2009). An evaluation study of the event history calendar. In: Belli, R. F., Stafford, F. P. en Alwin, D. (red.) Calendar and time diary. Methods in life course research. Thousands Oaks: Sage, pp. 257-275.

Copyright © developed for the use of the Weinberg Group LLC by Kendle International