Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Hoofdstuk 2: Probleemstelling en ondervragingsmethode

Download PowerPoint presentatie hoofdstuk 2

 

De probleemstelling

  • Beschrijvende onderzoeksvragen
  • Verklarende onderzoeksvragen
  • Toetsende onderzoeksvragen

De datamatrix

Het aantal te ondervragen personen

  • Betrouwbaarheid waarmee we uitspraken willen doen
  • Aantal variabelen in onderzoeks(vraag)
  • Verdeling van respondenten over variabelen

Methode van ondervraging

  • Schriftelijke enquête
  • Persoonlijke enquête
  • Telefonische enquête
  • Internet-enquête

Keuzecriteria

Mixed mode

Computerondersteunde ondervraging