Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Hoofdstuk 4: Non-respons

Download PowerPoint presentatie hoofdstuk 4

 

Typen non-respons

 • Unit non-respons
 • Item non-respons
 • Partiële non-respons

Gevolgen van non-respons

 • Missing completely at random
 • Missing at random
 • Not missing at random

Non-respons en overdekking

Maatregelen bij schriftelijke vragenlijsten

 • Begeleidende brief
 • Professionele vormgeving
 • Versturen vragenlijsten
 • Beloning
 • Vervolgmaatregelen

Maatregelen bij persoonlijke en telefonische interviews

 • Introductiebrief
 • Eerste contact leggen
 • Verzoek om medewerking
 • Beantwoorden van vragen van respondenten
 • Ondoelmatige overhaalpogingen
 • Effectieve overhaalpogingen

Maatregelen bij internet-enquête

 • E-mail met introductiebrief
 • Voorkomen dat e-mail wordt gezien als spam
 • Beveiliging internet-enquête
 • Afmeldoptie
 • Timing
 • Beloning

Ongewenste gevolgen van maatregelen

Weegprocedures

 • Weegcorrectie per categorie
 • Post-stratificatiegewichten
 • Weegprocedures op basis van responskansen