Onderzoek doen met vragenlijsten

Een praktische handleiding

 

Hoofdstuk 5: Vragen en antwoorden

Download PowerPoint presentatie hoofdstuk 5

 

Operationalisatie van constructen

Formuleren van vragen

 • Geen ontkenningen
 • Geen vage telwoorden
 • Geen motiveringen voor antwoord in vraag
 • Geen twee vragen tegelijk

Formuleren van alternatieven

 • Alternatieven moeten aansluiten bij vraag
 • Alternatieven moeten duidelijk van elkaar verschillen
 • Alternatieven balanceren
 • Gebruik toonkaarten

Antwoordschalen

 • Meetniveau
 • Verbale antwoordschalen
 • Numerieke antwoordschalen
 • Lijnschalen
 • Semantische differentiaal

Open en semi-open vragen

'Weet niet' en 'Niet van toepassing'

Vraagvolgorde

 • Contrast effect
 • Assimilatie-effect
 • Motivatie en vermoeidheid
 • Vertrouwelijke vragen, gevoelige onderwerpen

Hulpmiddelen

 • Tijdsbalk
 • Smartphones
 • Sorteertaken
 • Foto's en tekeningen
 • Vignettes

Speciale respondentgroepen

 • Kinderen
 • Ouderen

Sociaal wenselijke antwoorden

 • Sociale wenselijkheidsschaal
 • Random Respons Techniek
 • Teltechniek
 • Suggestieve assumpties

Formuleringsproblemen

Pre-test technieken

 • Experts
 • Beoordelingsschema's en computerprogramma's
 • Cognitieve interviews
 • Proefonderzoek